Biografija za Prof. dr Momčilo Bjelica


Геометрија, образовање и визуелизација са применама, Математичке структуре са применама, Адаптивна предикција у условима немоделоване динамике система