Проф. др Славица Првуловић


Profesor dr Slavica Prvulović objavila je preko 200 naučno - stručnih radova publikovanih u naučno stručnim časopisima i zbornicima  radova nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i osam knjiga, 4 zbirke i dve monografije. Recezent  je radova u časopisima „European Journal of Operational Resarch” (ISSN 0377-2217“,  „Energy Sources“ (ISSN 0090-8312, Solar Energy (0038—092X), Strojniski vestnik-journal mechanical Engineering, ISSN 0039-2480, Energy and Fuels ISSN 0887-0624, Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797,  International Journal of Energy Research ISSN(0363-907X), . (navedeni časopisi su na SCI listi)  . Recenzent je radova na međunarodnim konferencijama i međunarodnim časopisima: Conference ScieConf2013 (Scientific Conference 2013), GV-CONF 2013 (Global Virtual Conference 2013),   EIIC 2013 (2nd Electronic International Interdisciplinary Conference 2013),  časopis  Progress in Electromagnetic Research (PIER, PIER B,C,M, PIER Letters, časopis News in Engineering (NiE),  Slovačka.

Član je uređivačkog odbora časopisa energetske Tehnologije, (ISSN 1451 – 9070), - Društvo za sunčevu energiju »SRBIJA SOLAR«

Član je uređivačkog odbora časopisa , Menadžment Inovacije Razvoj, (ISSN 1452-8800) - Društvo za sunčevu energiju »SRBIJA SOLAR«, od 2009 g.

Član organizacionog odbora Majske konfererencije o strategijskom menadžmentu, Tehnički fakultet Bor, od 2005-2009.

Član naučnog odbora International Conference - Process Technology And Environmental

Protection (PTEP 2011), Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin,  2011 -

Član naučnog odbora, The 1st Global Virtual Conference (GV-conf 2013) , Češka, April 8 - 12, 2013, www.gv-conference.com

Član naučnog odbora, 1st SCIECONF – Special Session in conjunction with the SCIECONF 2013 Conference, 10. – 14. June 2013, www.scieconf.com

Član Editorial board-a, časopis News in Engineering, Publisher: Thomson Ltd.,Zilina,Slovakia, 2013

Predsednik organizacionog odbora VIII Međunarodne konferencije Industrijsko inženjerstvo i zaštita životne sredine IIZS 2018 (President of the Organizing Committee conference «IIZS 2018»), Zrenjanin, 11 - 12th October 2018.

Profesor dr Slavica Prvulović je od 2011. godine član recenzentske komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.