Biografija za Doc. dr Vesna Makitan


Чланства у Научним и Организационим одборима Конференција на Факултету.