Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Alternativna energetika


02
ДЕЦ
2015

Sadržaj predmeta

 

ALTERNATIVNA ENERGETIKA

 

Sunčeva energija

 1. Globalno, direktno, difuzno i reflektovano zračenje
 2. Optimalni nagib i orjentacija površine za prijem globalnog zračenja
 3. Toplotni prijemnici sunčevog zračenja
 4. Prijemnici sa koncentrisanjem  (fokusiranjem) sunčevih zraka - koncentratori
 5. Heliostatski makrokoncentrator
 6. Koncentratori sa krivim ogledalima
 7. Parobolocilindrični koncentrator (PCK)
 8. Energetski bilans PCK
 9. Optički gubici
 10. Toplotna efikasnost koncentrišućih sistema
 11. Parabolocilindrični koncentrator sa sa cevastim apsorberom a bez prozračnog pokrivača
 12. Koncentratorski sistemi sa ravnomernim (usaglašenim) okretanjem ka suncu
 13. Izgled i konstrukcija različitih tipova koncentratora
 14. Ravni – pločasti prijemnici sunčeve energije (PSE)
 15. Toplotni bilans ravnih prijemnika
 16. Toplotni gubici PSE
 17. Efikasnost prenosa toplote sa apsorbera na radnu tečnost (efektivnost apsorbera)
 18. Energetska efikasnost PSE
 19. Degradacija energetskih karakteristika PSE
 20. Konstrukcija ravnih PSE i sistema za korišćenje sunčeve energije
 21. Pasivno solarno grejanjе


Energija vetra

 1. Potencijal vetra
 2. Vrste vetrenjača
 3. Faktori za proračun vetroturbinskih postrojenja

 

Geotermalna energija

 1. Energetski potencijal geotermalne energije
 2. Postrojenje za korišćenje termalnih voda
 3. Energetske karakteristike termalnih voda

 

Biomasa

 1. Tehnologija pripreme i sagorevanje biomase
 2. Sistem za pripremu i sagorevanje biomase
 3. Gasifikacija biomase

 

Energija biogasa

 1. Anaerobno vrenje
 2. Osnovne karakteristike biogasa
 3. Energija i snaga postrojenja za proizvodnju i korišćenje biogasa
 4. Postrojenje za proizvodnju biogasa
 5. Digestori
 6. Skladištenje biogasa
 7. Prečišćavanje biogasa
 8. Sigurnosna oprema

 

Toplotne pumpe

 1. Ukupan koeficijent korisnosti toplotne pumpe
 2. Toplotni izvori
 3. Efikasno korišćenje toplotne energije
 4. Kondenzacioni kotlovi

 U Zrenjaninu, decembar 2015.g.