Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 1


naziv datoteke veličina opis
BP1 20122013 drugi kolokvijum - Rešenja zadataka sa drugog kolokvijuma održanog 25.1.2013. godine.
DDL i DML SQL komande - SQL DDL i DML komande za kreiranje i ažuriranje baze podataka, primer urađen na vežbama u januaru 2013.
Normalizacija relacionih sema - Normalizacija relacionih šema, primeri urađeni na vežbama u decembru 2012.
Vezbe 4 i 5 - Vežbe 4 i 5, SQL DDL i DML upiti, tekst zadatka i rešenje, januar 2013.
Vezba 3 - Vežba 3, normalizacija relacionih šema, tekst zadatka i rešenje, decembar 2012.
Vezba 2 72 KB Vežba 2, primer Video klub, tekst zadatka i rešenje, decembar 2012.
Prevodjenje Er modela u relacioni  212 KB Prevodjenje ER modela podataka u Relacioni, primeri sa vezbi, decembar 2012.
Vezba 1 80 KB Vežba 1, primer Biblioteka, tekst zadatka i rešenje, novembar 2012.
Primeri Galerija i Prodavnica 45 KB Konceptualni model podataka u CASE alatu - primeri Galerija i Prodavnica uradjeni na vezbama u novembru 2012.
Uputstvo za kreiranje baze podataka u CASE alatu.pdf 5,7 MB Uputstvo za kreiranje konceptualnog i fizičkog modela podataka, kao i implementiranje modela u softveru za rukovanje bazama podataka.
Projektovanje baze podataka na primeru LICNE KARTE 327 KB  Primer projektovanja ER modela podataka, Relacionog modela i kreiranje baze podataka u CASE alatu, urađen na vežbama u oktobru 2012.
Ispitni zadaci 517 KB Ispitni zadaci sa rešenjima i primer 2. kolokvijuma.
Primeri modela podataka - Primeri konceptualnih i fizičkih modela podataka urađeni u Sybase Power Designer CASE alatu.
Kontrolne vezbe - 5 kontrolnih vežbi iz prethodnih školskih godina.
Vezbe BP1 20112012.zip - Zadaci urađeni na vežbama školske 2011/2012. godine.
Ispit BP1 juni 2013 172 KB Rešenja ispitnih zadataka iz junskog roka 2013.
BP1 20132014 - prvi deo
  887 KB Primeri zadataka koji su urađeni na vežbama u zimskom semestru školske 2013/2014. - prvi deo
BP1 20132014 - drugi deo 2253 KB Primeri zadataka koji su urađeni na vežbama u zimskom semestru školske 2013/2014. - drugi deo
BP1 20142015 10,5 MB Primeri zadataka koji su urađeni na vežbama u zimskom semestru školske 2014/2015.
BP1 kolokvijum2 - Rešenja zadataka sa drugog kolokvijuma održanog 21.1.2015.
BP1 oktobar 2015 7 MB Primeri zadataka koji su urađeni na vežbama u oktobru 2015.
BP1 novembar 2015 3571 KB Primeri prevodjenaj ER modela podataka u Relacioni koji su urađeni na vežbama u novembru 2015.
BP1 decembar 2015 49 KB Primeri normalizacije relacionih šema iz decembra 2015.
DDL i DML SQL 2016 221 KB Primeri SQL DDL i DML komandi uradjenih u MS SQL Server softveru za rukovanje bazama podataka u decembru 2015 i januaru 2016.
EER model podataka 2016-2017 1,7 MB Primeri EER modela podataka, opisi primera, crtanje dijagrama, konceptualni i fizički modeli podataka u CASE alatu, SQL skript za kreiranje baze podataka u MS SQL Server i MySQL softverima, kao i implementirani modeli u MS Access SUBP-u.
ER dijagrami 2016/2017. 744 KB Primeri crtanja Er dijagrama: avio kompanija, ambulanta, proizvodna organizacija, galerija i Facebook.
Normalizacija i prevodjenje 2016/2017. 973 KB Prevođenje ER modela u Relacioni i normalizacija relacionih šema do 3.normalne forme, primeri.
DDL i DML januar 2017 80 KB DDL i DML SQL upiti za kreiranje i ažuriranje baze podataka u SQL Server SUBP-u.
BP1 20172018 1. i 2. zadatak - ER model podataka, crtanje ER dijagrama, prevođenje ER modela u Relacioni - primeri sa vežbi i teoretske osnove.
BP1 20172018 3. zadatak - Normalizacija relacionih šema do 3.NF - primeri
BP1 20172018 2. zadatak - Prevođenje ER modela u Relacioni, kardinalitet 1:1 - primeri sa vežbi
BP1 20172018 4. i 5. zadatak - Kreiranje baze podatka SQL upitima/komandama (DDL) i ažuriranje baze podataka DML upitima
BP1 20172018 4. i 5. zadatak - primer 2 - SQL DDL i DML upiti - primer 2, SQL Server i MySQL verzije
Teoretske osnove - Teoretske osnove i uputstva iz Baza podataka 1
Case alat 2017/2018 - primer 1 - Konceptualni (ER model), logički i fizički (Relacioni) modeli podataka i SQL DDL naredbe za kreiranje baze podataka (SQL Server i MySQL). Primer ambulante urađen u SAP Power Designer 15,16 CASE alatu.
2. kolokvijum - primeri - Primeri zadataka za 2. kolokvijum
Case alat - uputstvo - Uputstvo za rad u Power Designer CASE alatu
Trziste rada - Primer Zavod za tržište rada, urađen u Power Designer-u.
BP1 kolokvijum 2 - Tekst zadatka 2. kolokvijuma
Ispitni zadaci - primer 2 - Tekst ispitnih zadataka sa rešenjima
Ispitni zadaci - primer 1  - Tekst ispitnih zadataka sa rešenjima
Školska 2018/2019. - primer Fakultet - EER model podataka, Relacioni model, DDL SQL skript - primer fakultet
Školska 2018/2019. - primeri Avio kompanija i Bioskop - EER model podataka - primeri: avio kompanija i bioskop
Školska 2018/2019. - primeri Ambulanta i Galerija  - EER model podataka - primeri: ambulanta i galerija 
Pravila ER-Relacioni  - Pravila za prevođenje ER modela podataka u Relacioni model podataka.
Školska 2018/2019. - prevođenje ER modela u Relacioni - Prevođenje dijagram ER modela podataka u Relacioni model podataka, primeri: ambulanta, galerija, pozorište, bioskop, avio kompanija.
BP1 20182019 - normalizacija - Normalizacija relacionih šema do 3.NF
BP1 20182019 DDL DML SQL - DDL i DML SQL na primeru BIOSKOP
BP1 20182019 DDL i DML SQL - primer AMBULANTA - DDL i DML SQL na primeru AMBULANTA (IT1 i SI)
BP1 20182019 DDL i DML SQL - primer AMBULANTA IT2 - DDL i DML SQL na primeru AMBULANTA (IT2)
BP1 20182019 Power Designer - primer ambulanta - Kreiranje CDM (EER modela podataka), PDM (Relacionog modela podatka) i SQL DDL skripta u Power Designer CASE alatu na primeru Ambulante.
BP1 20182019 Modeli podataka u CASE alatu - primeri BiroRada i OsnovnaSkola - Kreiranje CDM (EER modela podataka), PDM (Relacionog modela podatka) i SQL DDL skripta u Power Designer CASE alatu na primerima Osnovna škola i Zavod za tržište rada.