Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 1


Predispitne obaveze

Aktivnosti u toku predavanja: 10 bodova;

Praktična nastava: 10 bodova;

Kolokvijumi: 40 bodova;

Završni ispit

Pismeni deo ispita: 20 bodova;

Usmeni deo ispita: 20 bodova.