Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 1


Studijski program: Informacione tehnologije 
Godina studija: druga
Semestar: III
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: prof. dr Biljana Radulović biljana.radulovic66@gmail.com

Saradnik: MSc Aleksandra Stojkov  sahskica.s@gmail.com