Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 1


Teorijska nastava

Pojam modela podataka – pojam entiteta, tipa i klase entiteta, obeležja, ključa tipa entiteta odnosno pojmovi šema baza podataka na intenzionalnom i ekstenzionalnom nivou.

Generacije modela podataka – kratak prikaz

Model objekti – veze. Intentzija i ekstenzija modela. Strukturalna i integritetna komponenta. Proširenja modela – koncepti generalizacije, specijalizacije, agregacije, dekompozicije. Jezik za iskazivanje vrednosnih ograničenja. Koncepti operativne komponente. IDEF1X standard za modelovanje podataka.

Relacioni model podataka – Koncepti strukturalne komponente modela. Integritetna komponenta. Vrste zavisnosti u šemi relacione baze podataka. Algoritmi za projektovanje šema relacionih baza podataka. Pojam normalizacije podataka i normalne forme.

Praktična nastava

Student treba da savlada tehnike crtanja šema baza podataka u modelu objekti veze na konrektnim primerima i uz pomoć CASE alata za projektovanje šema baza podataka.