Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 1


23
ЈАН
2019

Ukupan broj poena

Ukupan broj poena za dva kolokvijuma u školskoj 2018/2019. godini možete preuzeti ovde BP1 20182019 Ukupni poeni.

 

Ukupan broj poena za dva kolokvijuma u školskoj 2017/2018. godini možete preuzeti ovde BP1 20172018 Ukupni poeni.

Ukupan broj poena za dva kolokvijuma, prisustvo i aktivnost na časovima u školskoj 2016/2017. godini možete preuzeti ovde BP1 20162017 Ukupni poeni.

Ukupan broj poena za dva kolokvijuma, prisustvo i aktivnost na časovima u školskoj 2015/2016. godini možete preuzeti ovde BP1 20152016 Ukupni poeni.

Ukupan broj poena za dva kolokvijuma, prisustvo i aktivnost na časovima u školskoj 2014/2015. godini možete preuzeti ovde BP1 20142015 Ukupno (IT), BP1 20142015 Ukupno (IZZS i II).

Ukupan broj poena za dva kolokvijuma, prisustvo i aktivnost na časovima u školskoj 2013/2014. godini možete preuzeti ovde BP1 20132014 Ukupni poeni (IT)BP1 20132014 Ukupni poeni (IZZS)

Ukupan broj poena za dva kolokvijuma, prisustvo i aktivnost na časovima u školskoj 2011/2012. godini možete preuzeti ovde BP1 20112012 Ukupni poeni

Ukupan broj poena za dva kolokvijuma, prisustvo i aktivnost na časovima u školskoj 2012/2013. godini možete preuzeti ovde BP1 20122013 Ukupni poeni

Ukupan broj poena za prisustvo, aktivnost na časovima i dva kolokvijuma u školskoj 2013-2014 možete pogledati na BP1 20132014 UKUPNO (IT) i BP1 20132014 UKUPNO (IZZS)