Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Bezbednost i zaštita podataka


06
АПР
2021

Bodovi - šk. godina 2020/2021

Rezultati ispita 28.02.2021.

Konačna lista
Prikazane ocene će biti upisane u ispitne prijave

Sve primedbe slati na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do srede 09.04.2021. do 20:00h

RBIndeksIme i prezimeAkt Kol Sem Usm K1 Usm K2 UkupnoOcena
(max. 10)(ma. 30)(max. 20)(max. 20)(max. 20)
1MT 6/18Dušan Sekulić51515616576
2MT 9/18Nikola Lakatuš519191421788
3MT 15/19Milica Metikoš61919174657

Rezultati ispita 28.02.2021.

Konačna lista
U listu su uneti bonus bodovi za seminarske radove dostavljene preko Google Classroom
Prikazane ocene će biti upisane u ispitne prijave

Sve primedbe slati na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do srede 10.02.2021. do 14:00h  

RBIndeksIme i prezimeAkt Kol Sem Usm K1 Usm K2 UkupnoOcena
(max. 10)(ma. 30)(max. 20)(max. 20)(max. 20)
1MT 1/18Igor Radivojac91917620718
2MT 2/18Jovana Momčilov1018151627869
3MT 3/18Marko Stojanović918151020728
4MT 4/18Tamara Milojević919161321788
5MT 6/18Dušan Sekulić  0616225
6MT 7/18Srđan Lazić10191620289310
7MT 9/18Nikola Lakatuš  01421355
8MT 10/18Nikola Dizija1019161913778
9MT 19/18Dejan Veljković10201620259110
10MT 15/18Viktor Mahčan91916135627
11MT 11/18Milovan Jakovljević1019161616778


Rezultati kolokvijuma 15.01.202.

Viktor Muhčak MT 15/18 13 bodova


Rezultati kolokvijuma 22.12.2020.

RBIndeksIme i prezimeAkt Kol Sem Usm K1 Usm K2 UkupnoOcena
(max. 10)(ma. 30)(max. 20)(max. 20)(max. 20)
1MT 1/18Igor Radivojac   6 6 
2MT 2/18Jovana Momčilov   16 22 
3MT 3/18Marko Stojanović   10 26 
4MT 4/18Tamara Milojević   13 23 
5MT 6/18Dušan Sekulić   6 19 
6MT 7/18Srđan Lazić   20 26 
7MT 9/18Nikola Lakatuš   14 34 
8MT 10/18Nikola Dizija   19 33 
9MT 19/18Dejan Veljković   20 39