Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Bezbednost i zaštita podataka


10
ЈАН
2020

Rok za predaju seminarskih radova u januarskom roku

Obaveštavaju se studenti da je rok za predaju seminarskih radova u januarskom roku do 31.01.2020.

Predmetni asistent,

Siniša Mihajlović

22
ЈАН
2019

Vesti


Popravni termin za oba održana kolokvijuma je 22.01.2019. u 12:00h. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail: dalibor.dobrilovic@tfzr.rs

Termin za predaju seminarskih radova je 22.01.2019. u 13:30h


06
ОКТ
2018

Opšte informacije

Predmetni profesor: doc. dr Dalibor Dobrilović  

Predmetni asistenti: MSc Siniša Mihajlović


Ovaj predmet se sluša na sledećim smerovima:
 
Smer: Menadžment informacionih tehnologija
Godina studija: treća
Semestar: V
Broj časova: 2+2