Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Bezbednost i zaštita podataka


01
НОВ
2016

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Pojam korporativne i informacione bezbednosti. Tipovi napada: pasivni napadi, aktivni napadi, maliciozni programi, onemogućavanje servisa. Osnovni kriptografski pojmovi, ključevi i algoritmi za šifrovanje. Šifrovanje pomoću javnog ključa i heš funkcije, digitalni potpis, digitalni sertifikat. Aplikacije za bezbednost i zaštita računarskih sistema.
Mrežni alati i aplikacije za zaštitu: Autentifikacione aplikacije (Kerberos i X.509 direktorijimi autentifikacionih servisa); Zaštita i sigurnost elektronske pošte (PGP, S/MIME, DKIM); Sigurnost transportnog sloja (SSL, TLS) i IP sigurnost (IP Sec, transportni način, tuneliranje, sigurnosne asocijacije, AH i ESP). Mrežne barijere (filtriranje paketa, NAT, Circuit level gateways na sloju sesije, ALG ili Application layer gateway na aplikacionom sloju, deljenje DNS, SSH). Web sigurnost (SSL, TLS, digitalni „vodeni žig“, SET). Zaštita VPN. Sistemi zaštite WLAN-a: kontrola pristupa, prošireni protokol za autentifikaciju EAP, sigurnosne tehnike (WEP, WPA, WPA2, IEEE 802.11i). Sigurnost Cloud računarskih sistema.


Praktična nastava
Rešavanje zadataka i praktičnih problema, primena softvera za simulaciju.