Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

CAD/CAM u odevnoj industriji


17
МАР
2020

Materijal za e-nastavu

Materijal za izvođenje e-nastave za predmet CAD/CAM u odevnoj industriji možete preuzeti sa sledećih linkova

1. Računarski programi i funkcije - link.

2. Ispit 2 - link.

3. Ispit 3 -link.

4. Analiza pripreme CAD/CAM sistema u tehničkoj pripremi i iskrojavanju odeće - link.

5. Evropsa tehnloška platforma - link.

6. Analiza pripreme CAD/CAM sistema u tehničkoj pripremi i iskrojavanju odeće - link.

7. Izrada tehnološke dokumentacije u odevnoj i tekstilnoj industriji - link.

8. Konstrukcija odeće dobre pristalosti - link.

9. Odevna tehnlogija na prelazu milenijuma - link.

10. Savremena kretanja u tekstilnoj i odevnoj industriji u Evropi - link.

11. Savremene  strategije proizvodnje odeće - link.

12. Kadrovi u tekstilnoj industriji - link.

 

Za sva dodatna pitanja u vezi nastave i predmeta kntaktirajte prof. dr Vasilija Petrovića i asistenta na predmetu MSc Anitu Milosavljević putem maila.