Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani informacioni sistemi


20
АВГ
2019

Uputstvo za izradu završnog rada

Uputstvo za izradu završnog rada sadrži smernice za kreiranje naziva teme, strukturu rada, sadržinske i formalne elemente ček-liste za proveru kvaliteta.

Prošireno uputstvo (verzija 3) se može pogledati SA LINKA.

10
ЈУЛ
2020

Teme za master rad

Najava:

Jelena Adamov - Funkcionalna upotrebljivost veb servisa dostupnih na javnim repozitorijumima

POPUNJENE PRIJAVE:

  

PRIHVAĆENE TEME NA KATEDRI:

Slobodan Nadrljanski - Tehnike oporavka distribuirane baze podataka u veb okruženju (OPIS: unos, brisanje, izmena zapisa, time stamp i usklađivanje svih horizontalno i vertikalno particionisanih baza podataka), prijava prihvacena na Katedri 13.7.2020.

Stefan Tomic - Servisno-orjentisana softverska arhitektura, prijava prihvacena na Katedri 13.7.2020.

PRODUŽENE TEME:

 

 

PREDLOG NOVIH TEMA:

Modeli kooperacije softverskih komponenti u okviru distribuiranih informacionih sistema

Višeslojne softverske arhitekture u razvoju distribuiranih web aplikacija

Razvoj aplikacija uz primenu GPS uređaja

Formati datoteka za razmenu podataka između distribuiranih softverskih komponenti

Distribuirane transakcije

Uloga middleware u razvoju softvera distribuirane arhitekture

Workflow management sistemi u distribuiranom okruzenju

Sistemi za upravljanje poslovnim pravilima u distribuiranom okruzenju

Organizacija web servisa za podrsku poslovnim procesima

Komparacija SOAP i RESTful web servisa

Internet of things - programiranje i baze podataka

Primena tehnologija distribuiranih informacionih sistema u GIS

Razvoj mobilnih aplikacija SA PODTEMAMA

- komparacija alata i programskih jezika
- na osnovu transformacije web aplikacije - mogućnost reusability koda
- višeslojna mobilna aplikacija - rad sa klasama
- prilagođavanje mobilne aplikacije različitim  radnim platformama (IOS, Android)
- baze podataka
 -Razvoj mobilne aplikacije za primenu u _____

- Arhitektura mobilnih aplikacija

- Operativni sistemi mobilnih uređaja

Softverske tehnike zaštite podataka u distribuiranim informacionim sistemima