Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani informacioni sistemi


07
АВГ
2020

Septembarski ispitni rok - termini predispitnih obaveza

Za septembarski ispitni rok potrebno je dostaviti seminarski rad putem emaila najkasnije do 19.8.2020.do 9h. Odbrana prihvaćenih seminarskih radova je u ponedeljak 24.8.2020. u 8h, učionica 29.

Napomena: radove slati kao pdf dokumentaciju. Na dan odbrane se analizira i predaje izvorni kod aplikacije. 

13
ЈУН
2020

Upis ocena - ispit junski rok

Obaveštavaju se studenti da su poeni sa teorijskog ispita postavljeni u okviru odeljka sa poenima studenata sa predispitnih obaveza i ispita. Poeni ocena seminarskih radova biće postavljeni najkasnije u ponedeljak 15.6.2020. 

Ukoliko studenti nisu zadovoljni sa ocenama, mogu dodatno usmeno odgovarati u sredu 17.6.2020. u 13.30h.  

Upis ocena u indekse i zapisnik je u sredu 17.6.2020. od 13.30h - 15.00h. 

11
ЈУН
2020

IZMENA - Julski ispitni rok - rok dostavljanja seminarskog rada

U skladu sa izmenom kalendara rada i korigovanim rasporedom ispita za julski rok. IZMENJENI rok za slanje seminarskog rada putem e-maila za julski rok je 29.6.2020. do 12h.

18
МАЈ
2020

Izmena obima seminarskog rada (preporuka Ministarstva i dogovor sa studentima)

U skladu sa preporukom Ministarstva za smanjenjem obima gradiva i očekivanja na ispitu, a takođe u skladu sa dogovorom sa studentima na blok-nastavi održanoj 18.5.2020. godine i prezentovanim gradivom na samoj blok nastavi, dogovor je da 60 bodova na seminarskom radu mogu osvojiti studenti koji realizuju:

Rad zaključno sa 7. časom vežbi, uz gradivo 2. dela nakon 7. časa koji uključuje elemente višeslojnosti (sa dodatom bibliotekom klasa za realizaciju poslovnog pravila (koja se vezuje za korisnički interfejs)) i rad sa veb servisima (dodatim veb servisom koji služi za konsultovanje u okviru poslovne logike). Studenti koji realizuju dodatne opcije mogu osvojiti bonus bodove izvan redovnih bodova.

18
МАЈ
2020

Junski ispitni rok - rok za dostavljanje seminarskog rada

S obzirom da važeći raspored ispita, rok za dostavljanje seminarskog rada putem e-maila je 1.6.2020. do 12h. Konsultacije su ponedeljkom i sredom od 13.30 do 15h.

Studenti su obavezni da se najave e-mailom za prisustvo na konsultacijama. 

15
МАЈ
2020

KOREKCIJA - Aprilski ispitni rok TERMINI PREDISPITNE OBAVEZE

S obzirom da se aprilski ispitni rok održava poslednje sedmice maja 2020,  rok za dostavljanje MS Word dokumenta seminarskog rada (za studente koji izlaze na ispit u aprilskom ispitnom roku) putem e-maila je 20.5.2020., do 12h.  

Odbrana odobrenih radova realizovaće se u novim terminima konsultacija PONEDELJKOM I SREDOM OD 13.30-15.00.

12
МАЈ
2020

Potvrdjen jedan termin blok-nastave vežbi za 18.5.2020.

Uz konsultacije sa prodekanom za nastavu, potvrđeno je da se može održati jedan termin nadoknade nastave vežbi (blok nastava)  - 18.5.2020. u terminu redovnih vežbi - od 15.00 do 16.45. To je jedna grupa jer je prijavljeno samo 4 studenta. Za druge termine (sreda i petak) nije još potvrđeno da će se moći održati.

11
МАЈ
2020

Plan redovne blok-nastave vežbi u maju 2020

Studenti koji su se prijavili za redovnu nastavu vežbi u maju 2020: Gordana Okuka, Slobodan Nadrljanski, Lazar Ćorluka, Milica Knežević.
 
Planirano je da se nastava odvija u 3 termina u računarskoj učionici 29. Planirani termini su od 16.00h u ponedeljak 18.5., sredu 20.5. i u petak 22.5.2020. 
 
S obzirom da je prijavljeno samo 4 studenata, a učionica 29 je velika, nema potrebe za formiranjem više od 1 grupe.
 
Prema preporuci Ministarstva i Instituta za javno zdravlje (pogledati OVDE), studenti i nastavno osoblje treba da obavezno imaju maske na časovima.
 
Napomena: Ako neko od studenata želi, a nije se prijavio, trebalo bi da se javi najkasnije do četvrtka 14.5. do 12h kako bi se najkasnije u petak 15.5.2020. objavili finalni termini.
09
МАЈ
2020

Prijava za redovnu nastavu i seminarski rad

Obaveštavaju se studenti da je potrebno da se prijave:

- ukoliko žele za prisustvo na redovnoj nastavi, prijave do ponedeljka 11.5. Do 12h. Preporuka Ministarstva je da se nastava nastavi online, ali časovi bi služili za pomoć u izradi seminarskog rada. 

- temu za seminarski rad do ponedeljka 11.5. do 12h, ako planiraju da izađu na ispit u junskom roku.

08
МАЈ
2020

Dopis Ministarstva u vezi predispitnih obaveza, ispita i potpisa i organizacija nastavka vezbi

Obaveštavaju se studenti da je danas prosleđen, od strane Katedre za informacione tehnologije, dopis Ministarstva u vezi postupanja u periodu završetka školske godine, tj. mera koje se predlažu u odnosu na realizaciju predispitnih obaveza, ispita i potpisa.

DOPIS MINISTARSTVA

Obaveštavam Vas da sam, kao predmetni nastavnik, prijavila potrebu da se održi blok-nastava nadoknade vežbi u računarskoj učionici. Nastavni sadržaji celog semestra su postavljeni na sajt, a predispitne obaveze su već svakako minimizovane i u skladu su sa održanom nastavom. Takođe, dat je spisak tema za seminarske radove različitog nivoa složenosti, prema mogućnostima i interesovanjima studenata.

Raspored nastave (u manjim grupama) će biti organizovan institucionalno ili će, ukoliko ne bude objavljen drugačiji raspored, održati u redovnom terminu ponedeljkom (u 2 termina od 13.00 i 14.40). Smisao nastavnog bloka je pomoć u realizaciji predispitnih obaveza, tako da mogu prisustvovati studenti koji imaju potrebe i mogućnosti za dolaskom na ove časove.

03
МАЈ
2020

Rok dostavljanja seminarskog rada - potpis i junski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da je postavljeno:

Struktura i bodovanje seminarskog rada:
 
Predlog tema za seminarski rad:
 
Struktura dokumentacije seminarskog rada:
 
Studenti mogu predloziti i svoju temu, kao i predloziti unapredjenje seminarskog rada sa osnovnih studija.
 
USLOV ZA POTPIS ZA STUDENTE KOJI NISU AKTIVNO UČESTVOVALI U NASTAVI (nemaju bodove i procenat učešća ili nemaju u dovoljnoj meri) je izrada obaveznog dela seminarskog rada. Rok dostavljanja obaveznog dela seminarskog rada je 29.5.2020.
 
ZA STUDENTE KOJI PLANIRAJU DA IZAĐU NA ISPIT U JUNSKOM ISPITNOM ROKU, prema sadašnjem rasporedu ispita ispit je planiran za 10.6. ili 14.6. (drugi termin). Rok slanja word dokumenta seminarskog rada za junski ispitni rok je 1.6.2020.
 
 
07
АПР
2020

Uslov za potpis

S obzirom na vanredno stanje, overa semestra će biti definisana institucionalno.

Ukoliko je potrebno da studenti imaju potpise od nastavnika, osnova potpisa je aktivno učešće u nastavi. Nastavne obaveze su: 

- redovna nastava (evidencija sa redovnih časova predavanja i vežbi) - ukupno 4 sedmice je realizovano

- on-line nastava (izrada 2 domaća zadatka) - preostalo gradivo

Kao što je rečeno na prvom času predavanja, dozvoljeno je da student izostane sa 30% ukupne nastave, a svoj izostanak može pravdati zdravstvenom potvrdom ili potvrdom sa posla.

20
МАР
2020

Ocenjivanje i pracenje napredovanja u okviru ucenja na daljinu

S obzirom na preporuke Ministarstva prosvete Republike Srbije: http://www.mpn.gov.rs/ocenjivanje-i-pracenje-napredovanja-ucenika-tokom-ucenja-na-daljinu/

studenti mogu očekivati zadatke koji će biti dati i koji ulaze u završnu ocenu rada studenta u okviru nastave.

S obzirom na akreditaciju, predviđeno je maksimalno 10 bodova za rad na časovima i domaći zadaci u okviru učenja na daljinu će biti vrednovani u ovom delu.

18
МАР
2020

Plan zadataka za 3. sedmice

Planirano je da bude uradjen zadatak za 16.3. (zavrsetak timestamp, oporavak baze podataka i transakcija) i 23.3. (transakcije nad 2 tabele iste baze podataka), pa  ce studenti dobiti 30.3. zadatak za domaci rad.

17
МАР
2020

Kreirana je Facebook grupa

Za potrebe bolje komunikacije sa studentima, kreirana je Facebook grupa:

Distribuirani informacioni sistemi @ TFZR.

Takođe, studenti mogu da se konsultuju i putem e-maila: ljubica.kazi@gmail.com.

16
МАР
2020

On-line nastavak nastavnog procesa

Na osnovu odluke o proglašenju vanrednog stanja, Ministarstvo prosvete Republike Srbije je donelo odluku o nastavku nastavnog procesa putem on-line načina rada, tj. učenja na daljinu. Za studente generacije 2019/20 biće postavljeni u okviru posebnog odeljka ovog sajta elektronski materijali za predavanja i vežbe, kao i materijali za pripremu seminarskog rada.

Ocenjivanje znanja u sk 2019-20 godini u nastavku rada će biti u skladu sa oblicima predviđenim akreditacijom:

1. Ocena aktivnosti na redovnim časovima predavanja i vežbi (nastava zaključno sa 9.3.2020) - 10 bodova

2. Seminarski rad (sastoji se iz 2 dela - distribucija podataka, distribucija procesiranja) - 60 bodova

3. Teorijski deo na ispitu - test osnovnih pojmova iz celog gradiva, 30 bodova.

S obzirom na nastavak on-line nastave, u posebnom odeljku ovog dela sajta su već postavljani elektronski materijali:

1. Za pripremu teorijskog dela (skripta i spisak ispitnih pitanja LINK)

2. Za pripremu seminarskog rada  (opis strukture seminarskog rada LINK 1, primer seminarskog rada LINK 2)

S obzirom na nastavak on-line nastave, u posebnom odeljku ovog dela sajta biće dodatno postavljeni elektronski materijali:

3. Lekcije sa redovnih i on-ine predavanja

4. Zadaci i rešenja zadataka sa redovnih i on-line vežbi


24
ФЕБ
2020

Aprilski ispitni rok - rok slanja rada na uvid

S obzirom da se aprilski ispitni rok održava početkom aprila, rok za dostavljanje MS Word dokumenta seminarskog rada je 16.3.2020., a odbrana se zakazuje nakon odobravanja seminarskog rada, u terminima konsultacija.

21
ЈАН
2020

Odbrane seminarskih radova za januarski ispitni rok

Odbrana seminarskih radova za januarski ispitni rok 2020. godine realizovaće se u petak 24.1.2020. od 11.30h.

17
ЈАН
2020

Januarski ispitni rok - FINALNI Rok za slanje dokumenta seminarskog rada

FINALNI ROK za januarski ispitni rok 2020. godine studenti treba najkasnije u utorak 21.1.2020. da pošalju e-mailom MS Word dokument seminarskog rada.

18
СЕП
2019

Oktobar 2 ispitni rok - dostavljanje radova

Za ispitni rok Oktobar 2 seminarski rad se dostavlja lično na konsultacijama 23.9.2019. godine od 14.30 časova, kada će se realizovati i odbrana seminarskog rada. Ukoliko je potrebno, studenti će do termina ispita imati mogućnost eventualne popravke rada.

01
СЕП
2019

Oktobarski ispitni rok - dostavljanje i odbrana radova

Rok za slanje word dokumenta seminarskog rada putem e-maila za oktobarski ispitni rok je četvrtak 5.9.2019. do 12 časova.

Odbrane i dostavljanje prihvaćenih radova biće realizovane u terminu konsultacija ponedeljak 9.9.2019. od 14.30 časova.

15
ЈУЛ
2019

Septembarski ispitni rok - dostavljanje i odbrana radova

Rok za dostavljanje seminarskog rada putem e-maila za septembarski ispitni rok je 19.8.2019.
godine.
Studenti mogu braniti odobrene radove 26.8.2019. od 14.30 casova ili u drugom terminu u dogovoru sa predmetnim asistentom.

14
ЈУН
2019

Rok dostavljanja radova za julski ispitni rok

Rok za dostavljanje putem e-maila seminarskih radova za julski ispitni rok je 21.6.2019. do 8h.

Odbrana seminarskog rada je u ponedeljak  24.6.2019. od 14.30 casova.

13
МАЈ
2019

Prijem i odbrana seminarskih radova za junski ispitni rok

Prijem i odbrana seminarskih radova za junski ispitni rok je 3.6.2019. sa početkom u 14.30 časova. Studenti mogu doneti završene radove u elektronskoj formi (bez CD).
Ukoliko bude bilo potrebe, studenti će korigovati radove u periodu nakon toga, a predati finalnu verziju naknadno (u periodu pre ispita), u dogovoru sa predmetnim asistentom.

02
ЈАН
2019

Odbrane odobrenih seminarskih radova 23.1.2019. u 13:30h

Studenti koji su poslali najkasnije 14.1.2019. godine seminarski rad e-mailom kao Word dokument, moći će, ukoliko je rad odobren e-mailom, da prisustvuju odbrani radova 23.1.2019. u 13:30 časova i ispitu od 15:00 časova.

11
ЈУН
2018

Ocene sa ispita 11.6.2018. i termin upis ocena

U odeljku "Ocene predispitnih obaveza i ispita" nalaze se preliminarni poeni sa ispita odrzanog 11.6.2018.

Studenti mogu pogledati svoje radove sa teorijskog testa u ponedeljak 18.6.2018. godine od 14:30 godine, kada će biti upisane ocene u zapisnik i indekse.

22
МАЈ
2018

FINALNI termini vezbanja, kolokvijuma, ponovljenih kolokvijuma, prezentacija i potpisa

Aktivnosti u narednom periodu ce se odvijati po sledecem rasporedu:

28.5.2018.  od 16:00h - dodatni termin vezbanja za 2. kolokvijum

31.5.2018. od 17:30h - prezentacije i potpisi

1.6.2018. od 14:00h - DRUGI KOLOKVIJUM

4.6.2018. od 15:00h - ponovljeni 2. kolokvijum

7.6.2018. od 17:00h - ponovljeni 1. kolokvijum

07
МАЈ
2018

NADOKNADA časova četvrtak 10.5.2018.

U četvrtak 10.5.2018. časova će se realizovati nadoknada nastave sa početkom u 17 časova.

19
МАР
2018

(sk 2017_18) Prvi kolokvijum i vezbanje za 1. kolokvijum

Vezbanje za 1. kolokvijum odrzace se u ponedeljak 26.3.2018. od 16-20 casova.

1. kolokvijum ce se odrzati u ponedeljak 2.4.2018. od 16-20 casova.

Primer zadatka i resenje zadatka za 1. kolokvijum za sk. 2017/18 godinu nalazi se u download sekciji.

09
МАР
2018

Predaja seminarskog rada za aprilski rok

PONEDELJAK 9.4.2018. rok za slanje (putem emaila) word dokumenta seminarskog rada

PONEDELJAK 16.4.2018. od 19-20 casova odbrana PRIHVACENIH (ranije poslatih i odobrenih putem emaila) seminarskih radova