Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

E-uprava


24
МАР
2020

Ciljevi i zadaci

Циљ предмета је да се студенти  упознају са методолошким , организационим и технолошким решењима која се примењују у доменима е-управе. У оквиру  предмета студенти сагледају актуелне теме у областима апликација е управе,  стандардних сервиса и портала е управе и комуникационог повезивања владе, грађана, привреде и е -локалне управе.