Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

E-zdravstvo


14
СЕП
2022

Produzeni oktobarski ispitni rok (oktobar 2) - rok predaje rada i termini odbrana

Rok dostave radova za produzeni oktobarski ispitni rok (oktobar 2) je 21.9.2022. do 08h, a odbrane ce biti zakazane u terminima od 24-26.9.2022.

07
ЈУЛ
2022

Septembarski i oktobarski ispitni rok 2022 - rok dostavljanja radova i termini odbrane

Za septembarski ispitni rok školske 2021/22, rok dostavljanja seminarskog rada putem e-maila je 19.8.2022. Odbrane prihvaćenih radova će biti realizovane od 22-24.8.2022.

Za oktobarski ispitni rok školske 2021/22, rok dostavljanja seminarskog rada putem e-maila je 9.9.2022. Odbrane prihvaćenih radova će biti realizovane od 12-14.9.2022.

28
ЈУН
2022

Upis ocena u indekse

Upis ocena u indekse sa ispita iz junskog ispitnog roka realizovace se 1.7.2022. od od 15-16h u ucionici 29.

Upis ocena u indekse sa ispita iz julskog ispitnog roka realizovace se 3.7.2022. od 13.45-14.45h u ucionici 29.

01
ЈУН
2022

Pomeren rok za predaju seminarskog rada za junski rok - 6.6.2022.

Na osnovu zahteva studenata, pomeren je rok za predaju seminarskog rada za junski ispitni rok. Potrebno je dostaviti seminarski rad putem e-maila do ponedeljka 6.6.2022. do 08h.

25
МАЈ
2022

Pismena odbrana seminarskog rada i skripta za teorijski deo

Na dan ispita studenti ce imati pismenu odbranu seminarskog rada, kao i teorijski test uz usmeno odgovaranje.

Za potrebe pripremanja teorijskog dela ispita u toku je finaliziranje skripte koja prati ispitna pitanja. Planirano je da se skripta objavi na sajtu i posalje na Google ucionicu do 1.6.2022.

25
МАЈ
2022

Rok za dostavljanje seminarskih radova za ispite

Rok za dostavljanje seminarskog rada putem e-maila je za junski ispitni rok do 3.6.2022. do 08h, a za julski ispitni rok do 17.6.2022. do 08h.

23
МАЈ
2022

Prijava studenata

Pozivaju se studenti koji su izabrali ovaj predmet da se jave novom predmetnom nastavniku prof. dr Ljubici Kazi (od maja 2022) putem e-maila radi dogovora oko predispitnih obaveza i ispitnog materijala.