Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Efikasnost energetskih postrojenja


Ефикасност процеса претварања топлоте у механички рад . Ефикасност расхладних процеса. Енергетска постројења и њихова енергетска ефикасност: котлови, турбине, размењивачи топлоте, термоенергетска постројења,термокондензатори, когенерациони системи, топлотне пумпе, термосоларна постројења, постројења за коришћење геотермалне енергије, постројења за производњу био-гаса.