Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekološki projekti


29
МАЈ
2012

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Predmet proučavanja ekologije i ekološke discipline. Oblici zagađivanja ekosistema (emisija,transmisija, imisija). Indikatori lokalnog i globalnog zagađenja (efekat staklene bašte, ozonski omotač). Klasifikacija opasnih i štetnih materija. Ekološki standardi i zakonska regulativa. Direktno i indirektno dejstvo opasnih i toksičnih materija u tehnološkom procesu proizvodnje. Procena uticaja procesa proizvodnje na zdravlje ljudi (tokom rada, lokalno i globalno). Procena rizika od hemijskog udesa i od požara i eksplozije. Ciklične transformscije zagađenja u životnoj sredini. Akreditovane eko-laboratorije. Strateška procena uticaja zagađenja vazduha, vode i zemljišta na lanac ishrane i zdravlje ljudi. Lokalni ekološki akcioni programi (u cilju sprečavanja udesa i obezbeđenja čistog vazduha, vode, zemljišta i zdrave hrane).

Praktična nastava: Upoznavanje sa zakonskom regulativom(izrada studija izvodljivosti i informisanju javnosti, zakon o zaštoto vazduha, pravilnik o graničnim vrednostima emisije i metodama analize štetnih materija u vazduhu). Seminarski radovi na bazi upoznavanja sa studijama o izvodljivosti proizvodnje (koja emituje kancerogene supstance, katalizatore, praškaste materije itd). Proračun rizika od hemijskog udesa. Proračun rizika po zdravlje ljudi.