Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekonomika preduzeća


Ishod predmeta

Stečeno znanje iz oblasti ekonomike preduzeća studenti će koristiti u prepoznavanju različitih organizacionih fenomena i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u teoriji i praksi savremene poslovne organizacije. Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentira rezultate svog rada.