Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekonomika preduzeća


17
МАР
2020

Ključni termini i definicije

Ekonomika preduzeća - termini i definicije: link