Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi u obrazovanju


27
ЈАН
2012

Образовни циљ предмета

Упознавање са концепцијом, структуром и функционисањем експертних система и система базираних на знању, коришћење љуске експертног система и алата за развојинтелигентних система. Развојинтелектуалних способности за сложеније радне задатке аналитичко-синтетичке и пројектантске природе.