Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Eksploatacija i održavanje mašina i opreme za proizvodnju nafte i gasa


31
ДЕЦ
2020

Rezultati usmenog kolokvijuma

Rezultati

18
ДЕЦ
2020

Rezutati pismenog kolokvijuma

link