Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektrotehnika sa elektronikom


ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM VEŽBE - JASNA TOLMAČ


Predmetni nastavnik: Prof. dr Vjekoslav Sajfert

Asistent: MSc Jasna Tolmač

Smerovi: IM 1, MI 1, NG 2

ZBIRKA ZADATAKA

Prof. dr Borislav Odadžić, Prof. dr Vjekoslav Sajfert, Doc. dr Vojin Kerleta: ZBIRKA ZADATAKA IZ ELEKTROTEHNIKE SA ELEKTRONIKOM, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2009.

VEŽBE 18.03.2020.

3. Vremenski konstantne električne struje

3.4 Džulov zakon 

Zadatak 3.4.11

3.5 Vezivanje otpornika - Urađeno na redovnim vežbama 11.03.2020.

3.6 Električni generatori. Vezivanje generatora. Električni potencijal i napon

Zadaci 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4

VEŽBE 25.03.2020.

3. Vremenski konstantne električne struje

3.8 Kirhofova pravila

Zadaci: 3.8.1, 3.8.5, 3.8.10

VEŽBE 01.04.2020.

3. Vremenski konstantne električne struje

3.9 Metod konturnih struja

Zadaci 3.9.1, 3.9.2

VEŽBE 08.04.2020.

4. Kretanje naelektrisanih čestica u električnom polju

4.1. Kretanje naelektrisane čestice u električnom polju

Zadaci 4.1.1, 4.1.3, 4.1.11

VEŽBE 15.04.2020.

5.  Kretanje naelektrisane čestice u magnetnom polju          

5.2  Dejstvo magnetnog polja na provodnik sa strujom. Amperova sila

5.3  Uticaj magnetnog polja na elementarna naelektrisanja. Lorencova sila

Zadaci 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1

VEŽBE 29.04.2020.

Vežbe 29.04.2020.

VEŽBE 06.05.2020.

Vežbe 06.05.2020.

VEŽBE 13.05.2020.

Vežbe 13.05.2020.

VEŽBE 20.05.2020.

3. Vremenski konstantne električne struje

3.8 Kirhofova pravila

Zadatak 3.8.10 urađen metodom konturnih struja: Zadatak 3.8.10

MSc Jasna Tolmač

e-mail: jasnatolmac@yahoo.com