Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektrotehnika sa elektronikom


11
ЈУН
2020

Rezultati

Rezultati ispita

17
МАЈ
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником у мају школске 2020/2021. године

Резултати

13
ЈУН
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 7. јуна 2021. године (инжењерски менаџмент)

IM_elektrotehnika sa elektronikom_jun_termin1

Упис оцена: среда 16. јун од 17:00-17:30 h.

22
ЈУН
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 16. јуна 2021. године (машинско инжењерство)

Резултати

Упис оцена: среда 23. јун од 17:00-17:30 h.

22
ЈУН
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 16. јуна 2021. године (информатика и техника у образовању)

Резултати

Упис оцена: среда 23. јун од 17:00-17:30 h.

22
ЈУН
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 16. јуна 2021. године (информационе технологије)

Резултати

Упис оцена: среда 23. јун.

IT (са бројевима индекса од 1-35): 17:30-18:00 h.

IT (са бројевима индекса од 36 на даље): 18:00-18:30 h.

06
ЈУЛ
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 21. јуна 2021. године (инжењерски менаџмент)

Резултати

Упис оцена, четвртак 8. јул од 15:45-16:00 h.

26
ЈУН
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 26. јуна 2021. године (инжењерски менаџмент)

Резултати

06
ЈУЛ
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 30. јуна 2021. године (информатика и техника у образовању)

Резултати

Упис оцена, четвртак 8. јул од 16:00-16:15 h.

06
ЈУЛ
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 30. јуна 2021. године (машинско инжењерство)

Резултати

Упис оцена, четвртак 8. јул од 16:00-16:15 h.

06
ЈУЛ
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 30. јуна 2021. године (информационе технологије)

Резултати

Упис оцена, четвртак 8. јул од 16:15-16:45 h.

29
АВГ
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 23. августа 2021. године (инжењерски менаџмент)

Резултати

07
СЕП
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 1. септембра 2021. године

Резултати

19
СЕП
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 13. септембра 2021. године

Резултати

19
СЕП
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 18. септембра 2021. године

Резултати

28
СЕП
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 22. септембра 2021. године

Резултати

28
СЕП
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 27. септембра 2021. године

Резултати

30
СЕП
2021

Резултати испита из електротехнике са електроником одржаног 29. септембра 2021. године

Резултати

12
ЈУН
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 6. јуна 2022. године

Резултати

12
ЈУН
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 11. јуна 2022. године

Резултати

18
ЈУН
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 15. јуна 2022. године

Резултати

01
ЈУЛ
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 29. јуна 2022. године

Резултати

06
СЕП
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 31. августа 2022. године

Резултати

18
СЕП
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 17. септембра 2022. године

Резултати

21
СЕП
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 21. септембра 2022. године

Резултати

26
СЕП
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 26. септембра 2022. године

Резултати

28
СЕП
2022

Резултати испита из електротехнике и електронике/електротехнике са електроником који је одржан 28. септембра 2022. године

Резултати