Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Engleski jezik 1


19
МАР
2020

Open Questions

Open Questions - objašnjenja i vežbanjalink

17
МАР
2020

Tenses

Present Perfect Simple / Present Perfect Continuous - osnovne karakteristike i vežbanjalink