Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Engleski jezik 2


14
АВГ
2019

Osnovne informacije

За предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 на образовним профилима:

Основне студије: Инжењерски менаџмент

Основне студије: Менаџмент информационих технологија

За предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НИЖИ-СРЕДЊИ на образовном профилу:

Основне студије: Инжењерство заштите животне средине 

предметни наставник од 8.3.2019. су Јелена Зивлак и Јелисавета Шафрањ.

 

Koнтакти: 

Јелена Живлак - jelzivlak@gmail.com 

Консултације: Уторак 13.00-14:15, кабинет - мала свечана сала поред великог амфитеатра


За предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 на образовним профилима:

Основне студије: Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
Основне студије: Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
Основне студије: Информационе технологије - софтверско инжењерство
Основне студије: Информационе технологије - софтверско инжењерство
Основне студије: Информационе технологије - модул у пословним системима
Основне студије: Информационе технологије - модул у пословним системима
Основне студије: Информационе технологије - модул ИТ инжењерство
Основне студије: Информационе технологије - модул ИТ инжењерство
Основне студије: Информатика и техника у образовању
Основне студије: Информатика и техника у образовању


Јелисавета Шафрањ - jsafranj@eunet.rs  

Кабинет - свечана сала поред великог амфитеатра