Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fazi sistemi


Ciljevi i zadaci predmeta

Obrazovni cilj: Proširenje i konkretizovanje znanja sa osnovnih studija. Upoznavanje trendova razvoja savremenih fazi sistema i hibridnih neuro-fazi sistema. Razvoj intelektualnih sposobnosti, umenja i navika za korišćenje fazi sistema.