Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fazi sistemi


Ishod obrazovanja

Studenti stiču znanja i veštine za rad u području teorije i primene fazi sistema. Osposobljeni su da primene stečena znanja za jasno definisanje problema i načina njegovog rešavanja uz primenu postojećih tehnika i softverskih alata.