Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fazi sistemi


Metode izvodjenja nastave

Verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstrativna, laboratorijsko-eksperimentalna. Izlaganje, dijalog, razgovor, grafički prikazi, zadaci, demonstracije softvera, eksperimenti na računaru.