Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fazi sistemi


Ocena znanja

Maksimalni broj poena: 100

Predispitne obaveze:
    Aktivnost u toku predavanja: 10
    Kolokvijum: 30
    Praktična nastava: 10
    Seminarski rad: 20


Završni ispit:
    Usmeni deo ispita: 30