Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fizika fluida


18
МАР
2021

Osnovni podaci o predmetu

Predmetni nastavnik: Doc. dr Aleksandra Kolarski 

Kabinet: 25

e-mail: aleksandra.kolarski@tfzr.rs

Saradnik u nastavi: Isidora Popov

Kabinet: 32

e-mail: isidora.popov@tfzr.rs

19
МАР
2021

Kurikulum predmeta

link za preuzimanje fajla