Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fotografija


28
ДЕЦ
2011

Ishodi obrazovanja

Student će znati da odabere digitalni aparat, da snimi, štampa, arhivira, uredi, kompresuje i obradi digitalnu fotografiju.