Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fotografija


28
ДЕЦ
2011

Obrazovni ciljevi

Student treba da se upozna sa istorijatom fotografije, sa tehnologijom digitalnih aparata i njihovim funkcionisanjem. Da se upozna sa tehnikama fotografisanja, kao i mogućnostima njihove obrade.