Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija


01
АПР
2020

Обавештење 3

Молим студенте да у наредној недељи самостално савладају следеће наставне јединице:

Израчунавање концентрације Н+ и ОН- јона

Јонски производ воде

Водоников експонент рН и рОН

Пуфери

Производ растворљивости.

Градиво се налази у књизи која је дата на почетку  семестра у електронском облику.

Молила бих да се из математике понови градиво: логаритми логаритамска функција.

Молила бих да се понови декадним логаритам.

Modifikovao djapicn