Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija nafte i gasa


25
МАР
2020

Обавештење 2

Скрипта је доступна свима на fb профилу групе вашег студијског програма.

 Молим студенте да ове недеље самостално савладају наставне јединице:

Класификација нафте

Прибављање, сабирање и припрема нафте

Транспорт нафте

Одсољавање нафте.

Modifikovao djapicn