Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidraulika i pneumatika


            FIZICKA SVOJSTVA FLUIDA

                        Gustina i specificna težina
                        Stišljivost fluida
                        Viskoznost fluida
                        Uticaj toplote
            HIDROSTATIKA-MIROVANJE FLUIDA
                        Hidrostaticki pritisak
                        Paskalov zakon
                        Sila pritiska na ravne površine
                        Sila pritiska na krive površine
                        Relativno mirovanje fluida
                        Plivanje tela
                        Arhimedov zakon
                        Mirovanje stišljivog fluida
            KINEMATIKA FLUIDA
                        Jednacina kontinuiteta
                        Bernulijeva jednacina kretanja fluida
            DINAMIKA SAVRŠENOG FLUIDA
                        Bernulijeva jednacina za stišljiv fluid
                        Bernulijeva jednacina za nestišljiv fluid
                DINAMIKA VISKOZNOG FLUIDA
                        Laminarno strujanje viskozne tecnosti
                        Teorija slicnosti
            POSEBNI OBLICI STRUJANJA FLUIDA
                        Isticanje tecnosti kroz otvore