Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidraulika i pneumatika


04
АПР
2016

Predlog tema za izradu seminarskih radova

Predlog tema za izradu seminarskih radova možete videti ovde.

20
ОКТ
2014

Teme za seminarske radove 2014/2015

A.     Hidraulika

  1. Hidrostatički pogon na utovarivačima točkašima
  2. Uljno hidrauličke komponente hidrostatičkog sistema
  3. Hidraulički cilindri
  4. Hidrodinamički prenosnici snage
  5. Servoupravljači
  6. Kočnice
  7. Hidraulika na traktoru guseničaru

 

B.      Pneumatika

  1. Kompresori
  2. Projektovanje pneumatskog automata
  3. Održavanje pneumatskih uređaja
  4. Pneumatika niskog pritiska

 

Literatura:

 1. Hidraulika na mogilnim mašinama
 2. Pneumatika
 3. Hidraulika i pneumatika
 4. Održavanje hidrauličkih i pneumatskih sistema
 5. Servohidraulika
 6. Cilindri
 7. Zaptivke

 

Obim rada od 8 do 10 strana (CD + štampani materijal)