Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidrodinamička istraživanja bušotina za proizvodnju nafte i gasa


18
МАР
2020

Predavanja

Ovde možete preuzeti predavnja prof. dr Zvonimira Boškovića-Predavanja