Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


Teme za prezentacije za školsku 2018/2019

Prezentacija treba da traje do 20 minuta. Odaberite jedan od termina nastave u zimskom semestru.

Koristite literaturu sa univerziteta.

Teme možete preuzeti ovde link

 

 

Životni ciklus razvoja informacionog sistema.

Metodologija vodopada.

Metodologija prototipa.

Metoda Strukture Sistem Analize – funkcionalna dekompozicija.

Procesi i podaci – ilustrovati primerom.

Dijagrami tokova podataka. Dekompozicija. Pravilo balansa.

Rečnik podataka. Ilustrovati primerom opise za tokove podataka i skladišta podataka.

Opisi logike primitivnih procesa. Pseudo kod, stabla i tabele odlučivanja.

Objektno modelovanje softvera. Pojam klase i objekta.

Dijagrami klasa, ilustrovati primerom. Veze među klasama na dijagramima klasa.

Dijagrami sekvenci. Dijagrami promene stanja.

Dijagrami softverskih i hardverskih komponenti.