Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


28
ЈАН
2019

Finalno svi poeni 2018_19

Poeni sa vezbi i svih kolokvijuma mogu se pogledati OVDE.

24
ЈАН
2018

FINALNO svi poeni sk 2017_18

Svi KORIGOVANI poeni iz praktičnog dela (vežbe, svi kolokvijumi, seminarski radovi) radova studenata do 24.1.2018. mogu se pogledati OVDE.

23
ЈАН
2018

Final ocene za sk 2016/2017

Ocene iz svih delova kolokvijuma, ukljucujuci 1,2,3 kolokvijume - redovne i ponovljene termine, zadatke, aktivnost, nadoknade itd. mogu se pogledati SA LINKA.

05
АПР
2017

FINALNI poeni sk 2015/16

FINALNA (dopunjena rezultatima ponovljenog kolokvijuma od 10.2.2016. Babuskov Stefan) evidencija rada studenata na vezbama i rezultati SVA TRI kolokvijuma moze se pogledati SA LINKA.

20
ЈАН
2015

Finalni poeni sk. 2014/15

Finalni poeni sa casova vezbi i kolokvijuma za predmet Informacioni sistemi 1 u skolskoj 2014_15 godini mogu se pogledati OVDE.

Studenti koji nisu polozili neki od kolokvijuma ili nisu polagali kolokvijume treba da kao predispitnu obavezu urade seminarski rad koji sadrzi sve elemente sva 3 kolokvijuma.

05
АПР
2017

FINALNI POENI 2013/2014

Analiticki prikaz poena sa vezbi i kolokvijuma za prvi, drugi i treci deo gradiva zakljucno sa 27.1.2014. moze se pogledati OVDE.

Studenti mogu svoje radove da pogledaju u utorak 28.1.2014. od 8.30 - 9.00h.

05
АПР
2017

FINALNI poeni 2012/2013

FINALNI poeni sa vezbi i kolokvijuma zakljucno sa 25.1.2013. godine mogu se pogledati OVDE.

29
ЈУН
2012

Konacne ocene sa vezbi sk. 2011_12 (ing i prof inf)

Konacne ocene sa vezbi (rad na vezbama i kolokvijumi) za skolsku 2011_12 godinu mogu se videti OVDE.