Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije 
Godina studija: četvrta
Semestar: VII
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: prof. dr Biljana Radulović biljana.radulovic66@gmail.com

Asistent: Milica Mazalica ( milicamazalica@gmail.com)