Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


18
ОКТ
2017

Cas 1

Analiza poslovnog procesa, snimak stanja, specifikacija zahteva i elementi upravljanja projektima RESENJE

31
ОКТ
2017

Cas 2

Primer BPM modela tipa analysis, predstavljanje svih ucesnika i aktivnosti / skladista podataka razvrstanih prema odgovornostima. RESENJE

31
ОКТ
2017

Cas 3

Stablo procesa. DTP 0,1,2. Analiza dokumenta. RESENJE3CAS

09
НОВ
2017

Cas 4

Vezbanje za 1. kolokvijum. ZADACI

17
НОВ
2017

Cas 5

Tabela preslikavanja primitivnih poslovnih procesa u skup softverskih funkcija. Prioriteti razvoja, preduslovi i raznovrsnost tehnologija implementacije. Vise resenja za jedan poslovni proces. Use case dijagram, razlicite vrste zavisnosti (access, use, include, extend). Specifikacija slucaja koriscenja (postuslov, preduslov, action steps, extension points, exceptions). RESENJE ZADATKA

12
ДЕЦ
2017

Cas 6

Vezbanje za 2. kolokvijum. Primer zadatka

15
ДЕЦ
2017

Cas 7

UVOD - Integracija metoda za modelovanje podataka (osmišljavanje konceptualnog modela podataka) sa artefaktima svih faza razvoja informacionog sistema (upoznavanje sa realnim sistemom - opis posla, modelovanje poslovnih procesa - model poslovnih procesa i recnik podataka, modelovanje softverskih funkcija - use case dijagram) . Tipovi zadataka iz oblasti modelovanja podataka (4 tipa).

1. tip ZADATAK - data je CDM shema. Kreiranjem Power Designer CASE alata kreirati CDM model.

a) automatski generisati relacioni (fizicki model) - podesiti pravila za ocuvanje referencijalnog integriteta i semanticki/unique index. Generisati SQL skript za kreiranje baze podataka u MSSQL Server 2008.

b) automatski generisati objektni model. Podesiti relacije i kreirati programski kod klasa u C#.

2. tip ZADATAK - dat je dokument i sintaksni prikaz (povezanost elementarnih podataka specijalnim vrstama zagrada), uz analizu elementarnih podataka i domena. Kreirati CDM model na osnovu tog materijala.

Različiti tipovi zadataka (4 tipa zadatka)

Rešenja 1. i 2. tipa zadatka

15
ДЕЦ
2017

Cas 8

UVOD - Faze kreiranja CDM modela: 1 - korektan i potpun model, 2) optimizacija (performanse) i bezbedan (kontrolisana redundansa) model -  denormalizacija. Tabela za verifikaciju kvaliteta konceptualnog modela podataka. Provera korektnosti konceptualnog modela podataka (prema VanBelle-ovom frameworku) sa semantickog i sintaksnog aspekta, uz primenu pravila normalizacije (1,2,3 NF) i heuristickih uputstava (specificne situacije veza 1:1, M:M..., vremenski sled poslovnih aktivnosti i uticaj na povezanost entiteta, korektnost naziva i povezanosti elemenata, sinonimi, homonimi). Minimizacija redundanse. Provera korektnosti i potpunosti modela.

1. zadatak - dat je CDM model sa greškama. U tabeli za verifikaciju za sve elemente proveriti greške i predložiti način korigovanja.

2. zadatak - izvršiti korekciju na osnovu plana korekcije iz tabele verifikacije.

ZADATAK BIBLIOTEKA I RESENJE

25
ДЕЦ
2017

Cas 9

ZADATAK: Realizacija CDM modela kombinovanjem artefakta prethodnih faza razvoja informacionog sistema i raznih metoda.

BELESKE SA CASA (BELESKE SA TABLE, FOTOGRAFIJE):

1. faza - upoznavanje sa org. sistemom, artefakt: OPIS POSLA, metoda: gramaticka analiza teksta (imenice -> entiteti, glagoli -> poveznici)

2. faza - sistemska analiza, artefakt: BPM (Dijagram toka podataka) + Recnik podataka:

- elementarni podaci, metoda: ciji elementarni podatak-> entitet

- tokovi podataka i skladista podataka prikazani sintaksno, metoda: sintaksna analiza: domen-> sifarnik, blisko povezani atributi <> entitet, {} - izdvajanje entiteta i veza 1:M

- skladiste podataka, metoda: NORMALIZACIJA:

1nf - atributi imaju atomarne vrednosti (jednina, nije kao struktura)

2nf - funkcionalna zavisnost nekljucnih od kljucnih obelezja:identifikaciono obelezje imaju ili su identifikaciono zavisni, odnos nekljucnih prema kljucnom je 1:1

3nf - nema tranzitivnosti: nema bliskije povezanih atributa, nema izracunljivih vrednosti

3. faza - osmisljavanje softverskih funkcija - skup slucajeva koriscenja je nastao na osnovu preslikavanja primitivnih procesa iz BPM u skup softverskih funkcija. Kompletan skup softverskih funkcija sluzi za proveru potpunosti modela - za svaku softversku funkciju se proverava da li ima podmodel CDM-a koji ga pokriva.

POSTUPAK:

1. Export elementarnih podataka iz BPM u CDM. Heuristika CIJI elementarni podatak i kreiranje entiteta.

2. Provera skladista podataka iz BPM da li su pokriveni entitetima, dopuna nedostajucim entitetima

3. Citanje opisa posla, uspostavljanje relacija, dopuna nedostajucim entitetima

-------------

4. Provere modela, dopune i korekcije: PROVERA NORMALNIH FORMI

5. Provera celog modela u skladu sa tabelom verifikacije za 3. tip zadatka

==================

CILJEVI - KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE DOBROG CDM MODELA:

Nivo kolokvijuma i seminarskog rada:

1. Korektan model (PRVENSTVENO: normalizacija, izdvajanje sifarnika na osnovu atributa koji imaju domen)

2. Potpun u skladu sa skladistima podataka, elementarnim podacima i opisom posla

3. NIVO KVALITETA MODELA - PROFESIONALNI (ne ocekuje se za seminarski ili kolokvijum):

- optimalan model - performanse radi brzine rada programa, radi se denormalizacija i prilagodjavanje zbog postavljanja upita

- bezbedan model - da se ne bi izgubili podaci, radi se KONTROLISANA REDUNDANSA: dupliranje istih podataka u vise tabela, izracunljiva polja se ipak ostavljaju

- pogodan za odrzavanje model - za isti problem i materijal moze biti vise alternativnih resenja (ekvivalentnih), razlikuju se po stepenu apstrakcije. Uopstavanjem dobijamo model pogodniji za kasnije izmene i dopune, ali ne smemo zaboraviti na vazne detalje koji se ipak moraju cuvati.

ZADATAK I RESENJE

 

28
ДЕЦ
2017

Cas 10 VEZBA ZA 3. KOLOKVIJUM

Zadaci za vezbanje za 3. kolokvijum mogu se pogledati OVDE.