Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 1


21
ОКТ
2022

UPUSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA I PRIMERI SEMINARSKIH RADOVA

Upustvo za izradu seminarskog rada možete pogledati ovde.

Primeri seminarskih radova se nalaze na sledećim linkovima.

Seminarski rad 1

Seminarski rad 2

Rok za predaju seminarskog rada je 7 dana pre ispita u svakom ispitnom roku. Seminarske radove slati na milicamazalica@gmail.com

13
НОВ
2019

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Uputstvo za izradu seminarskog rada moze se pogledati link.

05
ЈАН
2019

Materijal za izradu seminarskog rada

PRIMER DOKUMENTACIJE

Primer uradjene dokumentacije seminarskog rada (skracena verzija) moze se videti OVDE.

PRIMER MODELA

U okviru download sekcije za predmet Informacioni sistemi 1 nalaze se uradjeni primeri zadataka za pripremu kolokvijuma, koji predstavljaju i ilustraciju elemenata za izradu seminarskog rada. 

* Prvi kolokvijum (modelovanje poslovnih procesa sa recnikom podataka),

* Drugi kolokvijum (preslikavanje poslovnih procesa u softverske funkcije, use case dijagram i specifikacija) 

* Treci kolokvijum (konceptualni model podataka).