Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi


Teorijska nastava

Uvod – osnovni pojmovi, modeli procesa i podataka, baze podataka, računarske mreže, Internet.

Životni ciklus razvoja informacionih sistema – Pojam, faze i aktivnosti. Modeli životnog ciklusa po ISO/ANSI aktuelnim standardima.

Metode funkcionalne dekmpozicije – Strukturna sistem analiza. Modelovanje procesa. Dijagrami tokova podataka. Rečnik podataka

Kreiranje baze podataka za poslovno odlučivanje – Pojam upita, struktura baze, kreiranje upita, korisnički interfejs, postavljanje upita u distribuiranim sistemima i sistemima za podršku odlučivanju.

Karakteristični moduli informacionog sistema preduzeća.


Praktična nastava

Smer: Inzenjerski menadzment

Student treba da savlada tehnike i metode korišćenja informacionih sistema u poslovnim sistemima. na konkretnom primeru.

Smer: Softversko inzenjerstvo

Student treba da savlada metode i tehnike razvoja informacionog sistema od specifikacije zahteva, modelovanja do implementiranja i dokumentovanja:

1. Modelovanje poslovnih procesa (BPM, DTP + RP), softvera (UML) i podataka (ER, RM, Dijagram klasa).

2. Implementacija aplikativnog softvera primenom relacione baze podataka MYSQL i programskog jezika PHP.