Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi


11
ЈАН
2018

Vezbe smer SOFTVERSKO INZENJERSTVO sk 2017/18

1. cas - SNIMAK STANJA, SPECIFIKACIJA ZAHTEVA KORISNIKA, UPOZNAVANJE I ANALIZA POSLOVNOG PROCESA, PLANIRANJE PROJEKTA

2. cas - MODELOVANJE POSLOVNIH PROCESA - business process model, recnik podataka, analiza dokumenta

3. cas - MODELOVANJE SOFTVERSKIH FUNKCIJA - tabela preslikavanja primitivnih poslovnih procesa u softverske funkcije, use case dijagram, specifikacija slucaja koriscenja

4. cas - MODELI PODATAKA

- zadatak tipa 4: kreiranje CDM modela na osnovu sintaksnog prikaza strukture dokumenta

- zadatak tipa 1 a): za datu sliku CDM modela kreirati CDM model i generisati PDM model, dodati unique indeks kao semanticki alternativni kljuc, podesiti pravila ocuvanja referencijalnog integriteta, generisati SQL skript. Kreirati bazu podataka.

5. cas - MODELI PODATAKA

- zadatak tipa 1 b) - na osnovu CDM modela generisati OOM model (dijagram klasa), pa izvrsiti korekcije modela, a zatim generisati programski kod klasa u C#.

- zadatak tipa 2 - pronalazenje i korigovanje gresaka u CDM modelu, popunjavanje tabele za verifikaciju CDM modela

6. cas - MODELI PODATAKA

Zadatak tipa 3 - osmisljavanje CDM modela na osnovu datog materijala - kombinovanjem raznih materijala i metoda:

- dat je opis posla i kompletno realizovan business process model (Data flow diagram + kompletan Recnik podataka)

- OSMISLITI cdm model primenom metoda: a) kreiranje entiteta na osnovu atributa, b) provera skladista podataka i uporedjivanje pokrivenosti entitetima, c) normalizacija skladista (primena 1 NF (atomarna vrednost atributa -jednina naziva i da se ne zove kao struktura),2NF (funkcionalna zavisnost prema identifikacionom obelezju - dodavanje PK i odnos 1:1 nekljucnih obelezja prema kljucnim),3NF (nema tranzitivnih zavisnosti - izdvajanje sifarnika)), d) provera konteksta - znacenja elemenata i povezanosti na osnovu opisa posla (gramaticka analiza teksta opisa posla)

- doraditi model - nazivi relacija, kardinaliteti, dopuna elementarnim podacima, dopuna relacija

7.cas  i 8. cas - VEZBANJE ZA 1. KOLOKVIJUM 

1. ZADATAK
############
Na osnovu opisa posla:
- nacrtati DTP 0. nivoa
- napraviti spisak tokova podataka i skladista podataka
*****************************
REZULTAT:
- Dijagram toka podataka 0. nivoa dekompozicije
(proces, sistemi iz okruzenja, tokovi podataka)
- Spisak tokova podataka i skladista podataka

2. ZADATAK
############
- POMOCNO SREDSTVO: uraditi stablo procesa
- POMOCNO SREDSTVO: tabela preslikavanja primitivnih procesa u skup softverskih funkcija
**********************************
-REZULTAT: nacrtati use case dijagram

3. ZADATAK
############
Na osnovu dokumenta:
- POMOCNO SREDSTVO: uraditi sintaksni prikaz dokumenta sa spiskom elementarnih podataka i domena
************
- REZULTAT: kreirati CDM model - entiteti i relacije (podesiti tipove podataka, kardinalitete itd)

PRIMER ZADATKA ZA 1. KOLOKVIJUM

9. cas - osnove HTML i PHP

- osnovni elementi HTML  (tagovi, head, body, heading, paragraf, tabele, hiperlinkovi, slike, prazan red, prazan karakter)

- startovanje i konfigurisanje XAMPP servisa, PHP info, startovanje alata za rad sa bazom podataka PHPMYAdmin

- postavljanje PHP aplikacije, kreiranje baze podataka putem SQL skripta, podesavanje parametara konekcije, koriscenje PHP aplikacije

10. cas - PHP rad sa bazom podataka

- tabelarni prikaz podataka iz baze podataka (konekcija ka DBMS, bazi podataka, izvrsavanje select upita, ocitavanje vrednosti iz memorijske kolekcije, prikazivanje podataka, prikazivanje slike)

- logovanje, sesija, odjava (ponistavanje sesije na index.php na pocetku stranice, SESSION UNSET, SESSION DESTROY)

- dizajn stranice za unos, sprecavanje da se zaobidje logovanje (na pocetku stranice NagradaUnos.php provera korisnika sa ISSET)

RESENJE cas 10

11. cas - PHP implementacija osnovnih funkcija sa podacima

- unos

- tabelarni prikaz sa hidden poljem u okviru forme sa tasterom za izbor zapisa za brisanje, realizacija brisanja

- stampa (printer friendly stranica)

RESENJE 11 CAS

12. cas - PRIPREMA ZA 2. KOLOKVIJUM

Zadatak i resenje kao primer za 2. kolokvijum