Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informatičke tehnologije


Primeri vežbi za Microsoft Word

Primere vežbi za Microsoft Word možete pruzeti ovde.

Primeri vežbi rađenih na času možete videti klikom na link.

Primeri vežbi za Microsoft Excel

Primere vežbi za Microsoft Excel možete pruzeti ovde.

Primeri vežbi za Microsoft Access

Primere vežbi za Microsoft Access možete pruzeti ovde.

Dodate primere možete videti i klikom na link

Uputstvo za izradu PowerPoint prezentacije

Uputstvo za kreiranje PowerPoint prezentacije, za potrebe kolokvijuma, može se preuzeti ovde.