Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Inteligentni agenti


06
АПР
2013

Ocena znanja

Predispitne obaveze:

Aktivnost u toku predavanja: 10

Kolokvijum: 20

Praktična nastava: 10

Seminarski rad: 30

 

Završni ispit:

Usmeni deo ispita: 30