Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Interakcija čovek računar


26
ФЕБ
2011

Sadržaj predmeta

 

Основе интеракције човек-рачунар
Карактеристике човека и рачунара
Модели интеракције
Дизајн интеракције
Правила
дизајнирања и имплементацијска подршка
Евалуацијске технике
Когнитивни модели
Комуникацијски и колаборативни модели
Модели задатака
Дизајн дијалога
Модели система
Моделирање интеракције
Groupware
Виртуелна и проширена стварност
Хипертекст
Mултимедија и www