Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Internet alati i servisi


Metode izvođenja nastave

Predavanja se izvode verbalno - tekstualnim i ilustrativno-demonstrativnim metodama u frontalnom obliku rada gde se  prezentuju osnovne informacije i uputstva (usmenim predavanjima, pomoću video bima). 

Insistira se na diskusiji sa studentima.

Vežbe se izvode  laboratorijsko eksperimentalnim metodama gde se sprovodi praktična aktivnost studenata. Oblik rada na vežbama je individualnom rad studenata i rad u paru za izradu projekata za seminarski rad.

Studenti su dužni aktivno učestvovati u nastavi i izraditi korektan seminarski rad u vidu web prezentacije.